SK Project Projektová dokumentácia pozemných stavieb
SK Project
SK Project Projektová dokumentácia dopravných stavieb
SK Project
SK Project Statika stavieb, mosty
SK Project
SK Project Energetická certifikácia budov
SK Project
SK Project Odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva
SK Project
SK Project

S&K Project Kto sme a čo ponúkame?

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený.

Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený.